Content1 | col2

BAMA

Fundamentering og utvendige oppstillingsplasser for Brick AS.

Sted

Nyland syd, Oslo

Oppdragsgiver

Brick AS for BAMA AS

Byggeår

2012-2014

Kontraktsum

Ca. 38 mill.

Enterpriseform

Byggherrestyrt entreprise

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital