Content1 | col2

Sørenga, Oslo

Kjeller, tekniske rom og sjakter på byggetrinn 5 og 6 for Sørenga Utvikling AS.

Sted

Sørenga, Oslo

Oppdragsgiver

Sørenga Utvikling AS

Byggeår

2013-2014

Kontraktsum

Ca. 33 mill.

Enterpriseform

Byggherrestyrt entreprise

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital